Πώς να εγκαταστήσετε μια κινεζική κάμερα

Πώς να εγκαταστήσετε μια κινεζική κάμερα


Δεν είναι μυστικό ότι ο εξοπλισμός που παράγεται στοάλλες χώρες, δεν θα είναι τόσο εύκολο να δημιουργηθεί και να χρησιμοποιηθεί. Εάν λάβετε μια κάμερα web από έναν κινέζικο κατασκευαστή (χωρίς Russification), μπορείτε να τη συνδέσετε με τον υπολογιστή σας. Είναι αλήθεια ότι θα είναι κάπως πιο δύσκολο να βρεθεί οδηγός.Πώς να εγκαταστήσετε μια κινεζική κάμερα


Οδηγίες


1


Συνδέστε το web-κάμερα σε μια γνωστή λειτουργική θύρα USB. Περιμένετε έως ότου το λειτουργικό σύστημα εντοπίσει τη συνδεδεμένη συσκευή. Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα "Διαχείριση συσκευών" μέσω των ιδιοτήτων του "Ο υπολογιστής μου" ή του "Πίνακα ελέγχου". Βρείτε το σημείο σχετικά με τις συσκευές επεξεργασίας εικόνας (συνήθως στο κάτω μέρος της λίστας). Εάν η συσκευή δεν ανιχνεύεται αυτόματα, τότε ανοίξτε τον εαυτό σας μέσω του υπολογιστή μου.


2


Εάν δεν βρέθηκε οδηγός, τότε η κάμερα webθα αναφέρεται ως άγνωστη συσκευή. Εάν δεν υπάρχουν ερωτηματικά ή θαυμαστικά στον κατάλογο του εξοπλισμού και η κάμερα έχει οριστεί ως "συσκευή επεξεργασίας εικόνας", τότε έχετε επιτύχει και η κάμερα έχει εγκατασταθεί πλήρως.


3


Εάν δεν υπάρχει δίσκος στην ενσωματωμένη κάμερα web, στο πρόγραμμα οδήγησηςπρέπει να κάνετε αναζήτηση με μη αυτόματο τρόπο. Ανοίξτε το παράθυρο ιδιοτήτων κάμερας κάνοντας δεξί κλικ στο στοιχείο και επιλέγοντας το επιθυμητό στοιχείο. Μεταβείτε στην καρτέλα "Λεπτομέρειες" και αναζητήστε τον κωδικό στιγμής της συσκευής. Εισάγετε μέρος του κώδικα στο πρόγραμμα περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μόνο χαρακτήρες μεταξύ των πτερυγίων, ο υπόλοιπος κωδικός δεν είναι απαραίτητος. Εντοπίστε και κατεβάστε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης για την κάμερα web στον υπολογιστή σας. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτελώντας την εγκατάσταση.


4


Αν η κάμερα web δεν λειτούργησε, δοκιμάστε να κάνετε λήψη διαφορετικής έκδοσης του προγράμματος οδήγησης. Ελέγξτε τη θύρα USB και κάμερα σε έναν άλλο υπολογιστή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα διαγνωστικής κάμερας Webcam για να εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα με την κάμερα web. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι υπάρχουν ειδικοί ιστότοποι που παρέχουν οδηγούς κινεζικού εξοπλισμού. Κατά κανόνα, πολλοί χρήστες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, οπότε η εξεύρεση λύσης δεν είναι δύσκολη.